1 | FYZIOPROFI

Vítejte na stránkách FyzioProfi

profesionálního pracoviště, které poskytuje kvalitní rehabilitační a rekondiční služby.

Pár slov o fyzioterapii...

 

Fyzioterapie a rehabilitace je velmi specifickým oborem, ve kterém se terapeuti snaží diagnostikovat a specializovanými technikami ovlivnit příčinu klientových obtíží v oblasti pohybového systému.

Principy léčby pohybových obtíží vycházejí z předpokladu aktivního zapojení klienta do léčebného procesu. Tím se rychleji odstraní nebo zmírní zmíněné potíže a předejde se tak chronickým problémům.

Pro každého klienta bude vytvořen individuální program, který povede k postupnému zlepšení celkového stavu, výkonnosti a zlepšení kvality života.

Naše strategie

  • odborně a efektivně léčit pomocí specializovaných fyzioterapeutických technik
  • v praxi uplatňovat ověřené medicínské znalosti a nejnovější vědecké poznatky v komplexní péči o pohybový systém při zachování lidského a empatického přístupu k pacientovi

Vize rehabilitace FyzioProfi

  • špičková, odborná péče s individuálním přístupem
  • vzdělávání sebe, kolegů i veřejnosti, předávání informací o novinkách
  • pečovat nejen o pohybový systém, ale i o psychický stav klientů

Přeji vám všem šťastný nový rok a hlavně pohyb bez nehod.     M. Polák
01. 01. 2018
Přeji vám všem šťastný nový rok a hlavně pohyb bez nehod. M. Polák
Mistr Evropy Pavel Kelemen
20. 10. 2015
Mistr Evropy Pavel Kelemen

Blahopřejeme našemu sportovci Pavlu Kelemenovi!!!! Tento dráhový cyklista se stal 18.10.2015 mistrem Evropy v keirinu. Na šampionátu v Grenchenu ve Švýcarsku zvítězil o 47 tisícin sekundy před Francouzem Francoisem Pervisem.

Zdroj: www.sport.idnes.cz